• ENG
  • GER
  • SER

Lista Proizvoda

Mašina za izvlačenje vlage


Uređaj izrađen od INOX-a AISI 304, koristi se za uklanjanje viška vlage iz meda. Osnovni princip rada je podgavanje meda, raširenog na velikoj površini, prisilnom sušenju. Horizontalna osa, na kojoj su fiksirani diskovi od inoxa, polako se rotira u rezervoaru koji je napunjen medom. Smanjuje vlagu koja se nalazi u medu pomoću struje suvog vazduha, koja se istiskuje između diskova prekrivenih tankim slojem meda. Smanjuje vlažnost za 1% svaka 3 sata rada na količini od 300kg meda, bez ikakvih modifkacija HMF i diastaze.

Kapacitet mašina je od 50l do 300l meda.