• ENG
  • GER
  • SER

Lista Proizvoda

Tangencijalna 6 ramova LR AŽ Ø650


Mogućnost izrade od magnetnog ili antimagnetnog inox lima. Unutrašnji koš može biti plastificiran ili od inox-a aisi 304. Slavina za ispuštanje meda plastična ili inox u zavisnosti od želje kupca. Visina centrifuge na nogama 1100 mm, dubina bureta 590 mm. Noge se izrađuju od plastificiranih crnih cevi ili od inox cevi. Noge na centrifugama se lako demontiraju radi lakšeg transporta. Centrifugu pokreće motor 250 w koji se nalazi na donjem delu centrifuge i radi na 12 i 220 v. Upravljanje centrifugom je pomoću analogne automatike sa dva potenciometra, jedan za podešavanje brzine vrcanja, drugi za podešavanje vremena vrcanja. Pored elektro pogona centrifuga se može pokretati i ručno.

  • Centrifuga za 6 ramovaLR AŽ Ø650 ručni i elektro pogon